Jaarverslag 2019

Jaarrekening 2019

Gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen en stelposten

Algemene uitkering

Lasten

Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Algemene uitkering

0

0

0

0

Belastingen

624

624

628

-5

Nog te besteden middelen

35

35

917

-882

Overige algemene dekkingsmiddelen

0

515

-29

544

Resultaatbestemming

303

-248

0

-248

Treasury

5.061

4.705

-161

4.866

Saldo

6.023

5.631

1.355

4.276

Algemene uitkering

Baten

Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Algemene uitkering

89.206

89.994

90.481

-487

Belastingen

17.574

17.924

18.786

-862

Nog te besteden middelen

0

0

1.354

-1.354

Overige algemene dekkingsmiddelen

-26

-26

0

-26

Resultaatbestemming

0

0

0

0

Treasury

6.730

5.482

764

4.718

Saldo

113.484

113.374

111.385

1.989

Reserve mutaties

Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Algemene Reserve

981

1.302

1.301

1

Reserve Grondbedrijf

903

1.418

1.715

-297

Reserve kapitaallasten

3.900

3.900

3.638

263

Reserve nota kapitaalgoederen

-783

-634

-1.535

902

Saldo

5.002

5.987

5.119

868

Saldo

112.462

113.730

115.148

-1.419