Jaarverslag 2019

Jaarrekening 2019

Toelichting op de Balans

PASSIVA