Jaarverslag 2019

Wat heeft het gekost?

Thema Economie

Economisch beleid

Product

Economisch beleid

Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

275

396

299

97

Baten

12

12

29

17

Saldo

-264

-384

-270

114

Lasten
In 2019 zijn de kosten voor de uitvoering van de Motie Bestemmingsplan Ravenswade (€35.000) nog niet uitgegeven. Voor de uitvoering in 2020 vragen wij u deze middelen bij de resultaatbestemming over te hevelen.

Voor stadsmarketing zijn €63.000 minder lasten gemaakt. Er is meer tijd nodig geweest voor het bouwen van een “stadsmarketing platform” dan aanvankelijk verwacht. Meerdere partners nemen op projectmatige wijze zitting in deze platform. Inmiddels zijn verschillende partijen bij dit platform aangehaakt en is er een concretiseringsslag gemaakt in de profilering en positionering van Nieuwegein.