Jaarverslag 2019

Wonen en economie

Wat heeft het gekost?

Reserve mutaties

Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Reserve 1600 woningen

0

0

0

0

Reserve Betere Buurten

750

1.156

751

-405

Reserve ISV (oude startersleningen)

0

12

0

-12

Reserve Starterslening

74

74

49

-25

Saldo

824

1.242

800

-442

In verband met lagere kapitaalslasten voor het programma betere buurten is een minder grote onttrekking aan de reserve Betere buurten nodig geweest dan begroot.

In verband met minder uitgaven bij de starterslening is een minder grote uitname uit de reserve Starterslening nodig geweest.