Jaarverslag 2019

Wat heeft het gekost?

Thema Wonen

Grondzaken

Product

Grondzaken

Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

19.858

19.858

35.849

-15.991

Baten

20.155

20.155

31.825

11.670

Saldo

297

297

-4.024

-4.321

Lasten en baten
De belangrijkste mutaties zijn het gevolg van het raadsbesluit over de grex City (minus €16.6 mln) en het positieve resultaat over 2019 op de andere grexen (€ 12.6 mln). Daarnaast zijn er nog enkele mutaties (min € 0,3 mln) die het saldo beïnvloeden naar een resultaat van € 4,3 mln negatief.
Een nadere toelichting kunt u lezen in de paragraaf grondbedrijf.