Jaarverslag 2019

Wonen en economie

Wat heeft het gekost?

Wat heeft het gekost?

Omschrijving thema

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Resultaat

Wonen

22.378

23.139

38.785

-15.646

Economie

275

396

299

97

Totaal lasten

22.654

23.535

39.084

-15.549

Wonen

22.075

22.131

34.201

12.070

Economie

12

12

29

17

Totaal baten

22.087

22.143

34.230

12.087

Saldo van lasten en baten

-567

-1.392

-4.854

-3.462

Storting in reserves

-

-31

-

-31

Onttrekking aan reserves

824

1.211

800

-411

Totaal van het programma

257

-150

-4.054

-3.904