Jaarverslag 2019

Programmaverantwoording

Leefomgeving en veiligheid

Wat is onze ambitie?

Nieuwegein is een stad waar de huidige en volgende generaties graag willen verblijven en kunnen vertrouwen op een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving, die gevarieerd is, die veilig is, waarin men zich veilig voelt en waarin samen met wijkbewoners en ondernemers gewerkt wordt aan het verbeteren van de sociale en fysieke veiligheid.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 27.085
Gerealiseerd € 27.325
Afwijking € -240