Jaarverslag 2019

Wat hebben we daarvoor gedaan? Thema Leefbaarheid

Thema Leefbaarheid Doel 2: Een stad die kwalitatief goede/voldoende voorzieningen en groen biedt om te kunnen recreëren, ondernemen en te verplaatsen of verblijven.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Bij dierenwelzijn gaat het om het stimuleren van het welzijn van in het wild levende en gedomesticeerde dieren. Bij plaagdieren is het streven bij de bestrijding een weinig belastende bestrijdingsmethode te gebruiken.

1.

In 2019 gaat de gemeente Nieuwegein na of het dierenwelzijn in de gedragscode ‘Bestendig Beheer en Onderhoud’ voldoende is gewaarborgd.

In de Rijksgoedgekeurde gedragscode ‘Bestendig Beheer en Onderhoud’ van de Vereniging Stadswerk zijn maatregelen opgenomen om de verstoring van dieren tijdens het onderhoud zo veel mogelijk te beperken. Deze gedragscode wordt bij groenopdrachten aan de groen-aannemer opgelegd en die naleving is goed.

2.

In 2019 gaan we verder in gesprek met lokale en regionale dieren(welzijn)organisaties om in 2019 te komen tot een nieuw dierenwelzijnsbeleid.”

Het nieuwe dierenwelzijnbeleid heeft door capaciteitstekort vertraging opgelopen en staat nu gepland voor 2020. Ter voorbereiding hierop neemt Nieuwegein deel aan het in 2019 gestarte VNG-netwerk Dierenwelzijn.