Jaarverslag 2019

Leefomgeving en veiligheid

Wat hebben we daarvoor gedaan? Thema Leefbaarheid

Thema Leefbaarheid Doel 1: Het met plezier gebruik kunnen maken van en betrokkenheid bij de openbare ruimte.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Burgerparticipatie

1.

Inwoners en ondernemers worden, bij bijvoorbeeld reconstructies/herinrichtingen van wegen of het omvormen van groen, actief geïnformeerd en betrokken bij de planvorming.

Dit is de standaard werkwijze, zoals deze in 2019 bijvoorbeeld is toegepast in de
Reinesteinseweg waar uit veiligheidsoverwegingen ingrijpend moest worden gekapt en nieuw is aangeplant.

2.

Daarnaast wordt het initiëren van een (burger)initiatief en/of het in zelfbeheer nemen van een gedeelte van de openbare ruimte gestimuleerd en door de gemeente actief ondersteund zonder het initiatief als gemeente over te nemen.

Vanwege het totale werkaanbod versus de beschikbare capaciteit zijn de inwoners en ondernemers niet actief benaderd of gestimuleerd om zelfbeheerder te worden.
Wij ondersteunen initiatiefnemers bij hun initiatief.

3.

Om nog beter aan te sluiten bij de wensen van de zelfbeheerders gaan we samen met hen het huidige beleid evalueren en waar nodig aanpassen.

Op 29 maart 2019 hebben studenten van Universiteit Utrecht (opleiding bestuurskunde) het zelfbeheer geëvalueerd. De vertaling van de evaluatie in uitvoeringsbeleid heeft door prioritering in werkzaamheden nog niet plaats kunnen vinden. Dit staat voor 2020 in de planning.