Jaarverslag 2019

Wat hebben we daarvoor gedaan? Thema Leefbaarheid

Thema Leefbaarheid Doel 2: Een stad die kwalitatief goede/voldoende voorzieningen en groen biedt om te kunnen recreëren, ondernemen en te verplaatsen of verblijven.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Dit is een taak die jaarlijks vele werkzaamheden met zich meebrengt, regulier en incidenteel. In 2019 staan de volgende grootschalige werkzaamheden in de planning:

1.

Groot onderhoud Schansen-Noord: vervanging groot deel van de riolering en werkzaamheden i.c.m. de vernieuwing van de buurt in het kader van Betere Buurten;

Dit Betere Buurten-project is gestart, incl. de bijbehorende onderhoudsopgave.

2.

Aanleg vrijliggende fietspaden Structuurbaan, tussen Martinbaan en Marconibaan;

Is gerealiseerd.

3.

Renovatie (alles behalve stalen constructie, landhoofden en tussensteunpunten) van de Oranjebrug te Vreeswijk (uitvoering is doorgeschoven naar 2019, omdat tijdens de voorbereiding van de uitvoering de impact op de omgeving groter bleek te zijn, waardoor het project niet meer binnen de oorspronkelijke planning gerealiseerd kon worden);

Is gerealiseerd.

4.

Restauratie van de brug over het Inundatiekanaal in de Overeindseweg (uitvoering wordt nu gecombineerd met de aanleg van een fietsstraat op de Overeindseweg-Heemsteedseweg-Koppeldijk (samenwerking met gemeente Houten)).

Het voorbereidende werk van de brug is volop doorgegaan. De renovatie staat gepland voor 2020, net als de aanleg van de fietsstraat Overeindseweg.

5.

Met het beschikbaar stellen van extra middelen middels de nota Kapitaalgoederen zal gestart worden met het op orde brengen van het beheer en onderhoud van de stad, ook op het gebied van het onderhoud wegen en civiele kunstwerken.

De start is gemaakt, waardoor het plaatselijk en klein onderhoud  binnenkort meer planmatig kan worden opgepakt. Ook kan er dan sneller op onderhoudswensen worden gereageerd, met als doel het aantal meldingen te verminderen.