Jaarverslag 2019

Wat heeft het gekost?

Thema leefomgeving

Begraafplaatsen

Product

Begraafplaatsen

Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

87

69

85

-15

Baten

377

377

294

-83

Saldo

290

307

209

-98

Baten
De baten van de begraafplaats zijn € 83.000 lager, dit is het gevolg van een lager aantal begrafenissen in 2019 dan begroot.