Jaarverslag 2019

Leefomgeving en veiligheid

Wat heeft het gekost?

Omschrijving thema

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Resultaat

Leefomgeving

24.107

23.286

23.235

50

Veiligheid

3.768

3.799

3.740

60

Totaal lasten

27.875

27.085

26.975

110

Leefomgeving

17.462

17.712

17.710

-2

Veiligheid

542

587

582

-4

Totaal baten

18.004

18.298

18.292

-6

Saldo van lasten en baten

-9.871

-8.787

-8.683

104

Storting in reserves

-

-

-

-

Onttrekking aan reserves

174

436

436

-

Totaal van het programma

-9.697

-8.350

-8.247

104