Jaarverslag 2019

Wat heeft het gekost?

Thema leefomgeving

Product

Civieltechnische werken

Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

1.249

1.203

983

220

Baten

0

0

51

51

Saldo

-1.249

-1.203

-931

271

Lasten
Voor de civieltechnische werken geldt dat in 2019 minder werkzaamheden zijn uitgevoerd dan vooraf begroot in het beheerplan. Dit heeft te maken met het feit dat de voorbereiding van enkele te vervangen objecten meer tijd vragen. Zo moest het ontwerp van de vervanging van de hoge brug over de Doorslag nabij tuincentrum Baars aangepast worden om de paalconstructie niet meer strak langs de waterkant te hebben. Anderzijds heeft het betrekken van de buurt voor de vervanging van enkele vlonders en vissteigers meer tijd in beslag genomen.

Baten
De baten zijn €51.000 door inkomsten van een samenwerking op het gebied van civieltechnische werken met de gemeente Krimpenerwaard.