Jaarverslag 2019

Wat heeft het gekost?

Thema leefomgeving

Product

Parkeren

Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

6.009

5.467

5.560

-92

Baten

4.360

4.360

3.679

-681

Saldo

-1.648

-1.107

-1.880

-773

Lasten:
De kosten voor garageparkeren zijn hoger gebleken dan verwacht (€160.000). Dit heeft te maken met hogere energiekosten, schade en groot onderhoud. De kosten voor straatparkeren zijn lager (€118.000) gebleken dan verwacht. Voornamelijk zijn er minder kosten uitgegeven op parkeercontroles. Als laatste zijn er extra kosten gemaakt voor parkeren algemeen
(totaal € 50.000) met name voor de uitvoering van het parkeerbeheer toezicht/bewaking.

Baten:
Voor het garageparkeren zijn voor €681.000 aan minder inkomsten gerealiseerd.

Parkeren algemeen:
Het saldo van de parkeerexploitatie is in totaal €534.000 nadeliger dan begroot. Het nadeel bestaat uit het bovenstaand saldo van € 773.000 en een voordelig saldo van €239.000 aan inkomsten parkeerbelasting. De parkeerbelasting is onderdeel van het programma algemene dekkingsmiddelen. Begroot is een onttrekking aan de reserve Parkeren van €366.100. Aanvullend wordt uw raad gevraagd een extra onttrekking vanuit de reserve Parkeren te doen van €534.000.

Voor een overige toelichting zie paragraaf Parkeren.