Jaarverslag 2019

Wat heeft het gekost?

Thema leefomgeving

Product

Kabels en leidingen derden

Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

34

34

27

7

Baten

179

179

261

83

Saldo

144

144

234

89

Baten
De hogere baten zijn het gevolg van hogere legesinkomsten (€ 31.000) en hogere inkomsten van derden (€ 52.000).