Jaarverslag 2019

Wat heeft het gekost?

Thema leefomgeving

Product

Schoon

Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

453

410

551

-141

Baten

1.106

1.106

1.218

112

Saldo

653

696

667

-29

Lasten en baten
Voor het product schoon zijn de lasten € 141.000 hoger dan begroot. De baten van € 112.000 zijn inkomsten van derden die gedeeltelijk de dekking vormen van de hogere lasten. Het resterende verschil in de lasten van € 29.000 heeft betrekking op extra lasten in verband met plaagdieren, schades en de vergoeding van werkzaamheden.