Jaarverslag 2019

Wat heeft het gekost?

Thema leefomgeving

Product

Openbare verlichting

Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

1.249

1.339

1.347

-7

Baten

0

0

0

0

Saldo

-1.249

-1.339

-1.347

-7