Jaarverslag 2019

Wat heeft het gekost?

Thema leefomgeving

Product

Openbaar Groen

Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

3.258

3.189

3.257

-68

Baten

55

55

105

50

Saldo

-3.203

-3.134

-3.153

-19

Lasten en baten
Conform het beheerplan Groen hebben we in 2019 middelen ingezet voor het beheer en onderhoud van het openbaar groen. Middels het exploitatiebudget is uitvoering gegeven om binnen de integrale groenbestekken de kwaliteit van het knippen van de hagen en de randsnoei van de plantvakken te verhogen. Hierbij is per saldo € 19.000 meer uitgegeven dan begroot.