Jaarverslag 2019

Wat heeft het gekost?

Thema leefomgeving

Product

Verkeersmaatregelen

Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

695

615

517

99

Baten

245

245

293

48

Saldo

-450

-370

-224

146

Lasten
In 2019 zijn minder onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd als gevolg hiervan zijn de lasten
€ 99.000 lager.

Baten
De hogere baten zijn het gevolg van hogere reclame inkomsten.