Jaarverslag 2019

Wat heeft het gekost?

Thema leefomgeving

Product

Wegen

Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

1.933

1.860

1.419

441

Baten

129

129

123

-6

Saldo

-1.804

-1.731

-1.297

435

Lasten
Als gevolg van het noodgedwongen onderhoud dat Rijkswaterstaat moest plegen aan de Galecopperbrug op de A12 werd een deel van het verkeer door Nieuwegein omgeleid. Hierdoor kon het geplande groot onderhoud asfalt aan de Plettenburgbaan niet door gaan. Dit is nu gepland voor 2020.