Jaarverslag 2019

Wat heeft het gekost?

Thema Veiligheid

Veiligheid

Product

Veiligheidsregio

Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

3.768

3.799

3.740

60

Baten

542

587

582

-4

Saldo

-3.226

-3.213

-3.157

55

Er is € 60.000 (1,5% van de totale lasten) minder aan diverse kosten gemaakt voor integrale veiligheid en stadstoezicht. Onderdeel van deze lasten zijn de kosten van Veiligheidsregio Utrecht. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf van de verbonden partijen.