Jaarverslag 2019

Leefomgeving en veiligheid

Wat heeft het gekost?

Reserve mutaties

Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Reserve actieplan geluid

0

40

40

0

Reserve Luchtkwaliteit

30

30

30

0

Reserve Parkeren

144

366

366

0

Saldo

174

436

436

0

Reserve parkeren:
De onttrekking voor het resultaat ( €366.000) van de reserve parkeren is verwerkt conform begroting.  Aanvullend wordt uw raad gevraagd om een extra onttrekking uit de reserve te halen van €533.000 in verband met een negatiever resultaat dan begroot. Nadere toelichting is opgenomen bij de paragraaf Parkeren.