Jaarverslag 2019

Overige gegevens

Prestatie-indicatoren

Thema Bestuur

nr.

Effectindicatoren

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Realisatie
 2019

1a

Waardering van burgers voor het bestuur van de gemeente (1)

48%

47%

50%

1b

Waardering van bedrijven voor het bestuur van de gemeente (2)

3,1

3,5

3,2

2

Waardering ruimte voor participatie inwoners (2)

3,3

3,8

3,3

3a

Waardering inwoners van ruimte voor initiatieven (2)

3,4

4

3,5

3b

Waardering bedrijven van ruimte voor initiatieven (2)

3,1

3,5

3,2

4

Waardering uitvoering taken van regionale samenwerkingsverbanden waar we aan deelnemen:

3,5

4a

RMN

4,0

4,0

4b

Parkeerservice

3,3

3,4

4c

Belastingsamenwerking BGHU

3,5

3,5

4d

WIL

3,7 (3)

3,7

4e

Geijnwijs

70%(3) (4)

78%

1. Percentage dat veel of heel veel vertrouwen heeft.
2. Gemeten op schaal van 1 (laag) tot 5 (hoog).
3. Eigen onderzoek van WIL Lekstroom en Geijnwijs
4. Positief oordeel over Geynwijs (vriendelijkheid, behulpzaam, deskundig, luisteren goed en zoeken de beste oplossing).

nr.

Prestatie-indicatoren

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Realisatie
 2019

5a

Waardering algehele gemeentelijke dienstverlening inwoners

6,9

7,4

7,2

5b

Waardering algehele gemeentelijke dienstverlening ondernemers

6,8

8

7,0

6a

Waardering dienstverlening via digitale faciliteiten inwoners

7,2

7,6

7,8

6b

Waardering dienstverlening via digitale faciliteiten ondernemers

6,6

7,2

6,8

7a

"De medewerker verraste mij aangenaam met de service die hij/zij verleende"

53%

55%

56%

7b

"De medewerker verraste mij aangenaam met de service die hij/zij verleende"

34%

42%

33%