Jaarverslag 2019

Overige gegevens

Prestatie-indicatoren

Thema Vrije Tijd

nr.

Effectindicatoren

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Realisatie
 2019

1

Inwoners hebben in Nieuwegein voldoende mogelijkheden om hun vrije tijd door te brengen (Welke activiteiten onderneemt u en hoe tevreden bent u daarover?) (1)

4,0

4,2

4

2

De gemeente Nieuwegein ondersteunt inwoners bij initiatieven voor vrijetijdsbesteding (2)

3,8

3,7

3,1

1. Gemeten op een schaal van 1 tot 5, 1 is zeer ontevreden, 5 is zeer tevreden.
2. Gemeten op een schaal van 1 tot 5, 1 is helemaal oneens, 5 is helemaal eens.

nr.

Prestatie-indicatoren

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Realisatie
 2019

Bibliotheek

Aantal drempeloverschrijdingen De Tweede Verdieping

385.347

400.000

381.412

Aantal betalende leden (18+)

3.084

2.600

2.699

Aantal niet-betalende leden (tot 18 jaar)

6.721

6.600

5.1061

Cultuur

Aantal drempeloverschrijdingen DE KOM

240.000

240.000

Aantal bezoekers theater

52.500

56.890

Aantal leerlingen kunstencentrum

650

650

Deelnemers cultuureducatie: aantal leerlingen primair onderwijs

5.500

5.500

5.500

Deelnemers cultuureducatie:
aantal leerlingen voortgezet onderwijs

1.000

1.095

1.039

Deelnemers buitenschoolse cultuur-activiteiten: aantal leerlingen primair en voortgezet onderwijs (combinatiefunctionaris)

1.650

1.600

1.450

Aantal bezoekers voorstellingen amateurkunst

6.477

6.440

6.133

Aantal pop-evenementen/aantal bezoekers

2/2.678

2/2.500

2/3.9752

Musea

Aantal bezoekers Museumwerf, Vreeswijks Museum & Museum Warsenhoeck

23.158

15.000

19.1653

Sport (inclusief Verbindion)

Aantal bezoekers Sport- en Evenementencomplex Merwestein4

561.000 (incl. zwembad)

540.000

574.000

Aantal bezoekers zwembad

211.090

217.000

229.000

Aantal deelnemers activiteiten buurtsportcoaches (BSC)

16.000
47.850

---

---

Totaal aantal deelnemers/aantal unieke deelnemers beweegactiviteiten

64.000/20.000

52.000 / 20.500

Aantal beweegactiviteiten in samenwerking

1.500

1.817

Aantal sportverenigingen met sport en beweegactiviteiten als voorliggende voorziening voor inwoners met een beperking

5

10

14

Aantal sportverenigingen met nieuwe sport- en beweegactiviteiten voor het maatschappelijke veld

10

10

12

Stadspas 5

Pasgebruik: percentage pashouders dat minimaal eenmaal gebruik heeft gemaakt van de Stadspas

45%

36%6

Aanbod: aantal aanbieders dat is opgenomen in het aanbod van de Stadspas

130

141

  1. Verlaging van het aantal niet-betalende leden wordt veroorzaakt door een tussentijdse opzeggen van het Anna van Rijn College. Zij kochten eerder voor alle leerlingen een bibliotheekpas met extra services.
  2. Gluren bij de buren had onverwacht fors meer deelnemers in 2020.
  3. Museumwerf Vreeswijk 15.100 bezoekers, Museum Warsenhoeck 3.000 bezoekers en Vreeswijks Museum 1.065 bezoekers.
  4. Inclusief bezoekers zwembad.
  5. Indicatoren voor de Stadspas zijn voor het eerst in 2019 in de Programmabegroting opgenomen, voorheen werd hierover in kwartaalrapportages informatie gegeven.
  6. Het gaat over geregistreerd gebruik in 2019. In 2019 was er sprake van een flinke groei van pashouders, meer dan verwacht. Daarnaast wordt niet bij alle activiteiten actief het gebruik van de Stadspas geregistreerd.