Jaarverslag 2019

Overige gegevens

Prestatie-indicatoren

nr.

Effectindicatoren

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Realisatie
 2019

1

Tevredenheid ondernemers over ondernemingsklimaat 1)

3,45

3,75

3,55

2

Aantal arbeidsplaatsen
(Bron: provinciaal arbeidsplaatsen register)

43.407

42.500

46.416

3

Tevredenheid inwoners over het winkelaanbod 1)

4,2

4,0

4,1

4.1

Bedrijfsvestigingen in Nieuwegein
(Bron: provinciaal arbeidsplaatsen register)

5.588

5.400

5.876

4.2

Arbeidsplaatsen in U10-regio
(Bron: provinciaal arbeidsplaatsen register)

471.166

460.000

521.477

5.1

Aantal nieuwe bedrijven op Het Klooster

6

7

15

5.2

Ontwikkeling aantal Bezoekers Cityplaza (2014 is 100%)

110%

115%

108%

5.3

Aantal toeristen overnachtingen

40.285

33.400

nog niet bekend

1) Gemeten op een schaal van 1 tot 5.