Jaarverslag 2019

Overige gegevens

Prestatie-indicatoren

nr.

Effectindicatoren

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Realisatie
 2019

5a

Waardering algehele gemeentelijke dienstverlening door inwoners (2)

6,9 (2)

3,7 (3)

3,6

5b

Waardering algehele gemeentelijke dienstverlening door ondernemers (2)

6,8 (2)

4 (3)

3,5

6a

Waardering dienstverlening via digitale faciliteiten door inwoners (2)

7,2(2)

3,8 (3)

3,9

6b

Waardering dienstverlening via digitale faciliteiten door ondernemers (2)

6,6(2)

3,6 (3)

3,4

7a

"De medewerker verraste mij aangenaam met de service die hij/zij verleende" door inwoners (1)

53%

55%

56%

7b

"De medewerker verraste mij aangenaam met de service die hij/zij verleende" door ondernemers (1)

34%

42%

33%

in jaarrekening 2018 schaal is 1-10; in de begroting 2019 is schaal 1-5; 1. Percentage mee eens of helemaal mee eens.
2. Rapportcijfer op een tienpuntsschaal (1=laag, 10=hoog)
3. Rapportcijfer op een vijfpuntsschaal (1=laag, 5=hoog)

nr.

Prestatie-indicatoren

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Realisatie
 2019

1

Tevredenheid werken op afspraak (schaal 1-5)

4,3

4

Niet gemeten

2a

Aantal bezoekers website en aantal paginaweergaven

195.000 bezoekers 1.200.000 pagina weergaven

300.000 bezoekers
900.000
pagina
weergaven

Niet gemeten

2b

Verbeterde digitale formulieren

10

Alle e-formulieren zijn vebeterd op gebruik mobiel apparaat ( ongeveer 65 stuks)

2c

Kwaliteit BRP (zelfevaluatie)
(95% is de score voor een voldoende)

Voldoende

95%

Voldoende