Jaarverslag 2019

Overige gegevens

Prestatie-indicatoren

nr.

Effectindicatoren

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Realisatie
 2019

1

Inwoners geven aan grip te hebben op/ richting te kunnen geven aan hun eigen, plezierig leven (sociale kracht in sociale kracht monitor, schaal 1-5)

4,0

4,0

4,05

2

Collectieve zelfredzaamheid (sociale kracht monitor, schaal 1-5)

2,9

3,2

3,0

4a

Aantal inwoners met een beperking dat mee doet aan vrij toegankelijke activiteiten
(n.a.v. de ervaringen in 2018 is de streefwaarde voor 2019 gelijk gehouden)

340

350

-

4b

Aantal inwoners met een participatieplek
(n.a.v. de ervaringen in 2018 is het streefwaarde voor 2019 bijgesteld)

31

20

24

5a

Aantal plaatsingen van inwoners met een bijstandsuitkering dat betaald werk vindt

260

400

304 )1

5b

Aantal plaatsingen van inwoners met een bijstandsuitkering dat onbetaald werk vindt

88

400

6a

Het percentage voortijdige schoolverlaters van 12 tot 23 jaar in het voorgaande schooljaar

n.v.t.

1,5%

1,9%

6b

Het percentage jongeren tussen 23 en 27 jaar dat onderwijs volgt en/of werkt.

n.v.t.

98%

niet bekend )2

)1 = het streefcijfer is regionaal voor Lekstroom. Het realisatiecijfer is lokaal voor Nieuwegein, een totaalcijfer voor betaald én onbetaald werk.
)2 = het cijfer van 2018 is eenmalig aangeleverd vanuit een CBS-rapportage.

nr.

Prestatie-indicatoren

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Realisatie
 2019

Tevredenheid inwoners over informatieve waarde sociale kaart (waardering voor kunnen vinden wat men zocht)

in 2018 is geen Geynwijs onderzoek gehouden

3,8

3,4

Tevredenheid inwoners over deskundigheid professionals sociaal wijkteam in de wijkpunten t.a.v. informatie en advies

in 2018 is geen Geynwijs onderzoek gehouden

3,8

vervallen )1

Tevredenheid inwoners over deskundigheid professionals sociaal wijkteam t.a.v. het proces om tot het doelenplan te komen

in 2018 is geen Geynwijs onderzoek gehouden

3,8

3,5

Tevredenheid over tijd tussen eerste contact en start ondersteuning sociaal wijkteam

in 2018 is geen Geynwijs onderzoek gehouden

4

3,3

Terugbeltijd sociaal wijkteam: binnen 2 dagen

wordt sinds de overkomst naar de gemeente niet meer gemeten

80%

vervallen )2

Deelnemers KOEK

50

n.v.t.

n.v.t.

Kinderen uit gezinnen met problematische schulden hebben een stadspas

n.v.t.

50%

40%

Aantal activiteiten dat samen met jongeren is opgesteld

6

6

6

Aantal koppelingen Buurtgezinnen.nl

13 koppelingen, 2 in voorbereiding

15 nieuwe koppelingen en onderhoud 15 bestaande koppelingen

13 koppelingen zijn gerealiseerd, 4 koppelingen zijn in voorbereiding en onderhoud van 16 bestaande koppelingen

)1 = er wordt niet meer met deze Geynwijspunten gewerkt
)2 = er wordt tegenwoordig gevraagd of men tevreden is over de terugbelsnelheid: 57% geeft aan daarover tevreden te zijn