Jaarverslag 2019

Overige gegevens

Prestatie-indicatoren

nr.

Effectindicatoren

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Realisatie
 2019

Het aantal incidenten met personen met verward gedrag )1

253

300

329

)1 = Deze indicator is voor het eerst opgenomen in de programmabegroting 2018. Het is een registratiecijfer van de politie. Het geeft een beeld rondom verwardheid, wanneer de politie daarvoor uitrukt na een melding (112 of 0800-8844).

nr.

Prestatie-indicatoren

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Realisatie
 2019

Aantal meldingen minderjarigen dat door Veilig Thuis is doorgezet naar het sociaal wijkteam

375 )1

360

288

Aantal begeleidingen (drang) door Samen Veilig

205 )1

180

147

Aantal casussen waar gemeente ketenregie (CMPG en PGA), uitgesplitst naar:

a. 149, waarvan

  • 19 Aanpak CMPG
  • 46 PGA-Woonoverla
  • 47 PGA-Groep
  • 37 PGA-overig

b. 18

a. aantal actieve zaken in dat jaar

85

72

b. aantal advieszaken

26

50

)1 = schatting