Jaarverslag 2019

Overige gegevens

Prestatie-indicatoren

nr.

Effectindicatoren

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Realisatie
 2019

1

Veiligheidsgevoel (percentage)*

27 %
voelt zich vaak of soms onveilig

geen streefwaarde vastgesteld

idem als 2018, in 2020 volgt nieuwe meting

2

Criminaliteitscijfer (aantal per 1.000 inwoners)

55,9

<68

56,3

3

Overlastmeldingen (aantal per 10.000 inwoners)

46

125

46,3

4

Naleefgedrag Omgevingsrecht Milieu (percentage)

49%

52%

pm

5

Naleefgedrag bij openbare activiteiten Drank- en Horecawet (percentage)

pm

70%

pm

* betreft alleen jeugdoverlast

nr.

Prestatie-indicatoren

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Realisatie
 2019

1

Aantal autokraken

651

<770

543

2

Aantal woninginbraken

223

<260

159

3

Aantal top x uitgestroomd

5

3

5

4

Aantal bestaande bouw controles

26

40

40

5

Aantal thema controles

pm

30

37