Jaarverslag 2019

Paragrafen

Lokale heffingen

Voor de roerende-zaakbelasting gelden dezelfde regels en tarieven als bij de onroerende-zaakbelasting. Roerende zaken in Nieuwegein zijn voornamelijk woonboten. Hiervan zijn er niet veel, waardoor de opbrengst beperkt is.