Jaarverslag 2019

Paragrafen

Lokale heffingen

De opbrengsten van begraafrechten fluctueren jaarlijks. De inkomsten zijn in 2019 in lijn met 2018 afgenomen, naar € 294.000.