Jaarverslag 2019

Paragrafen

Lokale heffingen

In 2019 is een tariefsverhoging van 2,7% inflatiecorrectie toegepast. De opbrengst is € 73.000 en is € 22.000 ruim hoger dan de geraamde € 52.000. De hogere opbrengst wordt voor de helft veroorzaakt door de afrekeningen over 2018 en de andere helft betreft meer overnachtingen in 2019.