Jaarverslag 2019

Paragrafen

Lokale heffingen

Voor 2018 kende de rioolvoorziening forse overschotten en werden jarenlang niet-kostendekkende tarieven gehanteerd en werd ter aanvulling bedragen onttrokken aan de voorziening.
In 2018 was de stand van de voorziening zo ver gedaald dat in de begroting nog maar € 80.000 onttrokken kon worden. Daarom zijn de tarieven voor 2018 verhoogd met 12%, omdat tegelijkertijd ook de geraamde uitgaven stegen door indexatie, de toegenomen investeringen ingevolge het GRP en de hogere toerekening vanuit straatreiniging.

Voor 2019 zijn de tarieven gestegen met 10%. In 2019 is het saldo uitgekomen op € 37.000 negatief, bij een kostendekking van 97,8%. Aangezien de stand van de voorziening riool € 0 bedraagt is dit saldo ten laste van de algemene middelen gebracht. De stand van de voorziening zal worden betrokken bij de vaststelling van de tarieven rioolheffing voor de komende jaren.