Jaarverslag 2019

Programmaverantwoording

Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming

Wat is onze ambitie?

Wij dragen er aan bij dat mensen in Nieuwegein zoveel als mogelijk op eigen kracht kunnen leven. En als dat (even) niet lukt, ondersteuning krijgen en bescherming als dat nodig is. Dat houdt in zo lang mogelijk zelfstandig hun leven vorm kunnen geven, van hun 0-de tot hun laatste levensjaar. We bieden inwoners leermogelijkheden en -ruimte om hun eigen keuzes te maken en op eigen kracht problemen op te lossen. We helpen ze problemen te voorkomen (preventie) en bieden ondersteuning waar dat nodig is. We bieden bescherming door in te grijpen als kinderen niet veilig kunnen opgroeien, als volwassenen niet voor zichzelf kunnen zorgen en/of anderen in gevaar brengen, of buiten de wet opereren. zorg en ondersteuning op maat als het nodig is.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 65.049
Gerealiseerd € 66.459
Afwijking € -1.411