Jaarverslag 2019

Jaarverslag

Paragrafen

Basisset indicatoren

Nederland 2019

Nieuwegein 2019

Eenheid

Formatie

Niet gemeten

7,3 (2018)

Fte per 1.000 inwoners

Bezetting

Niet gemeten

7,3 (2018)

Fte per 1.000 inwoners

Apparaatskosten

Niet gemeten

321 (2018)

Kosten per inwoner

Externe inhuur

Niet gemeten

107 (2018)

Kosten per inwoner

Overhead

Niet gemeten

10 (2018)

% van totale lasten

Verwijzingen Halt

119 (2018)

124 (2018)

Aantal per 10.000 inwoners

Winkeldiefstallen

2,2 (2018)

4,0 (2018)

Aantal per 1.000 inwoners

Geweldsmisdrijven

4,8 (2018)

4,1 (2017)

Aantal per 1.000 inwoners

Diefstallen uit woning

2,5 (2018)

3,6(2018)

Aantal per 1.000 inwoners

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

5,4 (2018)

6,2 (2018)

Aantal per 1.000 inwoners

Functiemenging

52,8 (2018)

60,4 (2018)

% bedrijfsvestigingen t.o.v. woningen

Vestigingen (van bedrijven)

145,9 (2018)

137,8 (2018)

Aantal per 1.000 inwoners in leeftijd van 15-64 jaar

Absoluut verzuim

1,9 (2018)

3,0 (2018)

Aantal per 1.000 inwoners van 5-18 jaar

Relatief verzuim

23 (2018)

25 (2018)

Aantal per 1.000 inwoners van 5-18 jaar

Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie

1,9 (2018)

1,9 (2018)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs 12-23 jaar

Niet sporters

48,7 (2016)

49,8 (2016)

%

Banen

663,0 (2018)

893,3 (2018)

Aantal per 1.000 inwoners in leeftijd van 15-64 jaar

Jongeren met een delict voor de rechter

1 (2018)

1 (2018)

% 12-23 jaar

Kinderen in uitkeringsgezinnen

7 (2018)

6 (2018)

% kinderen tot 18 jaar

Netto arbeidsparticipatie

67,8 (2018)

68,0 (2018)

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

Werkloze jongeren

2,0 (2018)

2,0 (2018)

Personen per 1.000 inwoners 16-22 jaar

Personen met een bijstandsuitkering

38,2 (2019)

31,8 (2019)

Personen per 1.000 inwoners 18 jaar en ouder

Lopende reintegratievoorzieningen

30,5 (2018)

31,3 (2018)

Aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

Jongeren (tot 18 jaar) met jeugdhulp

1,2 (2018)

1,2 (2018)

%

Jongeren (tot 18 jaar) met jeugdbescherming

11,8% (2018)

10,8% (2018)

%

Jongeren (12-22 jaar) met jeugdreclassering

0,4 (2018)

0,6 (2018)

%

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

64 (2018)

60(2018)

Aantal per 1.000 inwoners

Omvang huishoudelijk restafval

172 (2018)

209 (2018)

Kg/inwoner

Hernieuwbare elektriciteit

16,8 (2017)

11,9 (2018)

%

Gemiddelde WOZ waarde

248 (2019)

235 (2019)

€ 1.000

Nieuw gebouwde woningen

8,2 (2017)

10,4 (2017)

Aantal per 1.000 woningen

Demografische druk

69,8 (2019)

69,5(2019)

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

669 (2019)

527 (2019)

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

739 (2019)

653(2019)