Jaarverslag 2019

Jaarverslag

Paragrafen

Gemeenschappelijke regelingen

Afvalverwijdering Utrecht (AVU)

Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)

GGD regio Utrecht (GGDrU)

Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht 2.0

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)

Pauw Bedrijven

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)

Coöperaties en Vennootschappen

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Coöperatie Parkeerservice UA

N.V. Sportinrichtingen Nieuwegein

Vitens

Stichtingen & verenigingen

Stichting Beschut Werk Lekstroom (WerkwIJSS)

Stichting Administratiekantoor Dataland

Overige verbonden partijen

geen