Jaarverslag 2019

Jaarverslag

Paragrafen

Op grond van het BBV is de paragraaf bedrijfsvoering een verplichte paragraaf in de jaarstukken. De gemeente Nieuwegein heeft de gegevens opgenomen in het programma Bedrijfsvoering.